Михал Войда: Икономическата цена на войната в Украйна е огромна

Ръстът в цените на горивата и храните е едно от преките последствия на войната (източник: YouTube)

Интервю с полския външнополитически анализатор за интересите на Западна Европа и Полша по отношение на членството на Украйна в ЕС, за икономическите измерения на войната там, за перспективите пред Грузия и Молдова за членство в ЕС и за необходимостта от преосмисляне на енергийната политика на съюза

Трансгранични разговори, 15.03.2022 г.

Михал Войда, външнополитически анализатор в Portal Spraw Zagranicznych (Портал за международни проблеми), един от най-големите полски сайтове, посветени на международните отношения, гостува на подкаста Cross-border Talks (Трансгранични разговори) и коментира перспективите пред ускореното членство на Украйна в ЕС. Той анализира реакциите на основните държави в Западна Европа, отношението на Полша и други въпроси от европейската проблематика, свързани с войната в Украйна. Според него това, което се случва сега, би довело до енергийно преосноваване на ЕС, като ще се премине към замяна на руските енергийни източници с други. Той подчертава и последиците от бежанската криза в Полша и други страни и предупреждава, че икономическите щети, причинени от войната в Украйна, вече са огромни.

Предлагаме транскрипция на разговора, който може да бъде изгледан на английски език тук:

Read More »

Michał Wojda: Impactul economic al războiului din Ucraina este enorm

Foto: Postul de televiziune Bild TV (Germania) relatează despre creșterea prețurilor la carburanți, după izbucnirea invaziei rusești în Ucraina (sursa: YouTube)

Un interviu cu analistul polonez de politică externă despre interesele Europei Occidentale și ale Poloniei în ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, despre dimensiunile economice ale războiului din această țară, despre perspectivele în fața Georgiei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE și despre necesitatea de refondare a politicii energetice a UE

Discuții transfrontaliere, 12 martie 2022

Michał Wojda, analist de politică externă la Portal Spraw Zagranicznych (Portalul problemelor internaționale), unul dintre cele mai mari site-uri poloneze dedicate relațiilor internaționale, a acordat un interviu pentru Cross-border Talks despre perspectivele aderării rapide a Ucrainei. El a analizat reacțiile țărilor de bază din Europa de Vest, atitudinea Poloniei și alte aspecte ale afacerilor europene, legate de războiul din Ucraina. În opinia sa, ceea ce se întâmplă acum ar duce la o refondare energetică a UE, cu o mișcare de înlocuire a surselor de energie rusești cu altele. De asemenea, el consideră semnificativă criza refugiaților din Polonia și din alte țări, în timp ce devastarea economică provocată de războiul din Ucraina este deja enormă. De asemenea, Wojda a exprimat o părere despre parcursul de aderare la UE a Georgiei și a Republicii Moldova și a conturat diverse scenarii pentru încheierea intervenției militare rusești în Ucraina.

Interviul a fost realizat in engleză iar transcrierea e sub video:

Read More »

Michał Wojda: The economic impact of the war in Ukraine is enormous

(photo: Portal Spraw Zagranicznych (International Problems’ Portal) – psz.pl)

An interview with the Polish foreign policy analyst about the interests of Western Europe and Poland with regards to the EU membership of Ukraine, about the economic dimensions of the war there, about the perspectives before Georgia and Moldova for EU membership and the need for refoundation of the EU energy policy

Cross-border Talks, 12 March 2022

Michał Wojda, a foreign policy analyst at Portal Spraw Zagranicznych (International Problems’ Portal), one of the biggest Polish sites dedicated to international relations, gave an interview to Cross-border Talks about the perspectives of fast-track membership of Ukraine. He analyzed the reactions of the core countries in Western Europe, the attitude of Poland and other issues of European affairs, related to the war in Ukraine. In his view what happens now would lead to the energy refoundation of the EU, with a move to replacement of Russian energy sources with others. He also views the refugee crisis in Poland and other countries as significant, while the economic devastation caused by war in Ukraine is already enormous. Wojda also had a take on the EU membership course of Georgia and the Republic of Moldova and outlined various scenarios for the end of the Russian military intervention in Ukraine.

Read More »

The three seas and the two elections. Hot July in Southeastern Europe

This urban landscape in the Republic of Moldova can be seen also in many other places in Eastern Europe (source: Malgorzata Kulbaczewska-Figat)

July 2021 is incredibly hot in Central and Eastern Europe – both in climate and politics. Elections, political changes, fighting against oligarchy are the focus of the first episode of the podcast Cross-Border Talks, hosted by Malgorzata Kulbaczewska-Figat and Vladimir Mitev in cooperation with Strajk, The Barricade and Naprzod Foundation. 

Read More »