Home

Welcome to Cross-border Talks!

A podcast on international relations, hosted by
Malgorzata Kulbaczewska-Figat, Veronika Sušová-Salminen and Vladimir Mitev
in partnership with !Argument, The Barricade and Naprzod Foundation.

Latest from the Blog

Nieposłuszeństwo kluczem do odblokowania Europy

Pisze Gaël De Santis Jeśli francuska lewica, zjednoczona w Nowej Unii Ludowej, Ekologicznej i Socjalnej zdobędzie większość parlamentarną, zamierza złamać pewne zasady europejskie. Strategia ta ma na celu przekształcenie UE od góry do dołu, aby odejść od dogmatu konkurencji i oszczędności budżetowych.

Disobedience, a key to unlocking Europe

By Gaël De Santis If it obtains a parliamentary majority, the New Popular, Ecological and Social Union (NUPES) intends to break with certain European rules. It is a strategy that aims to transform the EU from top to bottom to get out of the dogma of competition and austerity.

Get new content delivered directly to your inbox.