Михал Войда: Икономическата цена на войната в Украйна е огромна

Ръстът в цените на горивата и храните е едно от преките последствия на войната (източник: YouTube)

Интервю с полския външнополитически анализатор за интересите на Западна Европа и Полша по отношение на членството на Украйна в ЕС, за икономическите измерения на войната там, за перспективите пред Грузия и Молдова за членство в ЕС и за необходимостта от преосмисляне на енергийната политика на съюза

Трансгранични разговори, 15.03.2022 г.

Михал Войда, външнополитически анализатор в Portal Spraw Zagranicznych (Портал за международни проблеми), един от най-големите полски сайтове, посветени на международните отношения, гостува на подкаста Cross-border Talks (Трансгранични разговори) и коментира перспективите пред ускореното членство на Украйна в ЕС. Той анализира реакциите на основните държави в Западна Европа, отношението на Полша и други въпроси от европейската проблематика, свързани с войната в Украйна. Според него това, което се случва сега, би довело до енергийно преосноваване на ЕС, като ще се премине към замяна на руските енергийни източници с други. Той подчертава и последиците от бежанската криза в Полша и други страни и предупреждава, че икономическите щети, причинени от войната в Украйна, вече са огромни.

Предлагаме транскрипция на разговора, който може да бъде изгледан на английски език тук:

Read More »

Michał Wojda: Impactul economic al războiului din Ucraina este enorm

Foto: Postul de televiziune Bild TV (Germania) relatează despre creșterea prețurilor la carburanți, după izbucnirea invaziei rusești în Ucraina (sursa: YouTube)

Un interviu cu analistul polonez de politică externă despre interesele Europei Occidentale și ale Poloniei în ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, despre dimensiunile economice ale războiului din această țară, despre perspectivele în fața Georgiei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE și despre necesitatea de refondare a politicii energetice a UE

Discuții transfrontaliere, 12 martie 2022

Michał Wojda, analist de politică externă la Portal Spraw Zagranicznych (Portalul problemelor internaționale), unul dintre cele mai mari site-uri poloneze dedicate relațiilor internaționale, a acordat un interviu pentru Cross-border Talks despre perspectivele aderării rapide a Ucrainei. El a analizat reacțiile țărilor de bază din Europa de Vest, atitudinea Poloniei și alte aspecte ale afacerilor europene, legate de războiul din Ucraina. În opinia sa, ceea ce se întâmplă acum ar duce la o refondare energetică a UE, cu o mișcare de înlocuire a surselor de energie rusești cu altele. De asemenea, el consideră semnificativă criza refugiaților din Polonia și din alte țări, în timp ce devastarea economică provocată de războiul din Ucraina este deja enormă. De asemenea, Wojda a exprimat o părere despre parcursul de aderare la UE a Georgiei și a Republicii Moldova și a conturat diverse scenarii pentru încheierea intervenției militare rusești în Ucraina.

Interviul a fost realizat in engleză iar transcrierea e sub video:

Read More »

Michał Wojda: The economic impact of the war in Ukraine is enormous

(photo: Portal Spraw Zagranicznych (International Problems’ Portal) – psz.pl)

An interview with the Polish foreign policy analyst about the interests of Western Europe and Poland with regards to the EU membership of Ukraine, about the economic dimensions of the war there, about the perspectives before Georgia and Moldova for EU membership and the need for refoundation of the EU energy policy

Cross-border Talks, 12 March 2022

Michał Wojda, a foreign policy analyst at Portal Spraw Zagranicznych (International Problems’ Portal), one of the biggest Polish sites dedicated to international relations, gave an interview to Cross-border Talks about the perspectives of fast-track membership of Ukraine. He analyzed the reactions of the core countries in Western Europe, the attitude of Poland and other issues of European affairs, related to the war in Ukraine. In his view what happens now would lead to the energy refoundation of the EU, with a move to replacement of Russian energy sources with others. He also views the refugee crisis in Poland and other countries as significant, while the economic devastation caused by war in Ukraine is already enormous. Wojda also had a take on the EU membership course of Georgia and the Republic of Moldova and outlined various scenarios for the end of the Russian military intervention in Ukraine.

Read More »

Codru Vrabie: Moldova, Georgia și Ucraina trebuie susținute economic și uman în drumul lor spre UE

Codru Vrabie (sursă: Vlad Stanciu, Asociația INK)

Interviu cu expertul român în domeniul bunei guvernări în contextul cererii de aderare a celor trei țări la UE

Vladimir Mitev

La 9 martie 2022, Cross-border Talks l-a intervievat pe expertul român în bună guvernare, Codru Vrabie, despre ce este realist să se întâmple pe drumul spre UE al Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, în condițiile în care pe teritoriile lor este război sau sunt conflicte înghețate, ce pot face pentru ele țările estice din UE, și care au fost poveștile bune de reformă în acestea, în special în Republica Moldova. Codru Vrabie a făcut un comentariu pe subiectul aderării celor trei țări la UE în acest text din blogul lui, scris cu câteva zile înainte de interviu. 

Read More »

Codru Vrabie: Moldova, Georgia and Ukraine must be supported in economic and humane terms on their path to the EU

Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Asociația INK)

Interview with the Romanian expert on good governance in the context of the three countries application for accession to the EU

Vladimir Mitev

On 9 March 2022 Cross-border Talks interviewed the Romanian expert on good governance Codru Vrabie about what is realistic to happen on the EU road of Moldova, Georgia and Ukraine, when they have war or frozen conflicts in their territories, what can the eastern countries in the EU do for them and what have been the good stories for reform in change in them, especially in the Republic of Moldova.

Read More »

The Romanian-Bulgarian border on the Danube

The two countries have problems with defining their river border and with the division of the islands on the Danube. It is remarkable how the last time they reached agreement on these issues was in … 1908.

Spaska Shumanova

This article deals with the issue of defining the border between Bulgaria and Romania on the Danube. Attempts by the two neighbouring countries to resolve the issue of the border and the membership of the islands on the Danube in the second half of the 20th century – through regular bilateral meetings between party leaders and government representatives from Bulgaria and Romania, as well as numerous discussions in joint expert commissions – have failed to resolve the controversial issue and to date the Romanian-Bulgarian river border continues to be established on the basis of the convention signed in 1908.

This article was published in the journal Past (Minalo), issue 2-3, year 2021. Spaska Shumanova is an expert at the State Archives Agency in Sofia. She is the author of the book “Bulgarian-Romanian Political Relations (1944-1989)”, published in Bulgarian in 2020.

Read More »

What does the dance between the US and Russia in Eastern Europe reveal about Bulgarians and Romanians?

Who will lose if more bridges are built over the Danube such as the one between Vidin and Calafat (where this photo is taken from)? (source: YouTube)

Biden and Putin are poised to realign the balance of power in Eastern Europe in a series of summits that has echoes of Yalta. Bulgaria and Romania both have convinced Euro-Atlanticist politicians at the top. But their peoples continue to look at each other with stereotypes instead of unleashing the potential that communication and cooperation with their neighbours offers.

Vladimir Mitev

Rumours of a war between Russia and Ukraine are greatly exaggerated. For months now, the fans of Joe Biden and Vladimir Putin have been expressing the usual rhetoric against their geopolitical “adversary” on social media and in the media. The tougher they appear in defence of justice, the clearer it becomes that we are not witnessing a prelude to war, but the famous Russian-American dance that has marked modern human history.

Read More »

The three seas and the two elections. Hot July in Southeastern Europe

This urban landscape in the Republic of Moldova can be seen also in many other places in Eastern Europe (source: Malgorzata Kulbaczewska-Figat)

July 2021 is incredibly hot in Central and Eastern Europe – both in climate and politics. Elections, political changes, fighting against oligarchy are the focus of the first episode of the podcast Cross-Border Talks, hosted by Malgorzata Kulbaczewska-Figat and Vladimir Mitev in cooperation with Strajk, The Barricade and Naprzod Foundation. 

Read More »