Nieposłuszeństwo kluczem do odblokowania Europy

Pisze Gaël De Santis

Jeśli francuska lewica, zjednoczona w Nowej Unii Ludowej, Ekologicznej i Socjalnej zdobędzie większość parlamentarną, zamierza złamać pewne zasady europejskie. Strategia ta ma na celu przekształcenie UE od góry do dołu, aby odejść od dogmatu konkurencji i oszczędności budżetowych.

Read More »

Disobedience, a key to unlocking Europe

By Gaël De Santis

If it obtains a parliamentary majority, the New Popular, Ecological and Social Union (NUPES) intends to break with certain European rules. It is a strategy that aims to transform the EU from top to bottom to get out of the dogma of competition and austerity.

Read More »

Sergiu Mișcoiu: Ori UE va fi socială, ori nu va exista UE

Interviu cu politologul român despre o serie de subiecte care privesc reforma UE și rolul Europei Centrale și de Sud-Est în UE

Vladimir Mitev

În contextul reluării discuțiilor pentru reforma UE, în urma finalizării deliberărilor, numită Conferința pentru viitorul Europei, Cross-border Talks l-a intervievat pe politologul român și expert în afaceri europene Sergiu Mișcoiu. 

Am discutat despre:

– cât de mare este succesul anunțatei deschideri către public pentru consultări, numită Conferința pentru viitorul Europei;

– de ce UE continuă să fie condusă de elite, iar conferința a reafirmat în mare parte agenda deja urmată;

– cum ar trebui să fie văzută propunerea lui Emmanuel Macron privind cercurile concentrice de integrare sau comunitatea politică europeană, deschise pentru nemembrii din vecinătate – ca o încurajare pentru cei care nu sunt membri să se implice în UE sau ca o descurajare a eforturilor lor de a deveni membri cu drepturi depline;

– cum ar trebui să percepem eforturile Europei Occidentale de a impune reforme în Estul UE în domenii precum tranziția energetică, lupta împotriva corupției și apărarea UE; 

– ce poate învăța Estul UE de la Europa de Vest în ceea ce privește creșterea prețurilor la energie și UE ca piață;

– care ar putea fi rolul viitor al României și Bulgariei în cadrul UE.

Interviul cu Șergiu Mișcoiu poate fi văzut aici cu subtitrări în limba română:

Read More »

Jean-Luc Mélenchon: putem cuceri puterea

Interviu realizat de Cross-border Talks cu ziaristul francez Gael de Santis de la l’Humanite despre alegerile prezidențiale franceze din aprilie 2022 și ce va urma după ele

Liderul curentului politic de stânga din Franța încearcă să convingă publicul să susțină lista unită a stângii la alegerile legislative din iunie 2022

Diego Chauvet și Julia Hamlaoui de la l’Humanité 

Jean-Luc Mélenchon este liderul partidului politic de stânga Franța Nesupusă. Anterior, el a fost europarlamentar și unul dintre fondatorii Stângii din Franța. La alegerile prezidențiale, a obținut 21,95% din voturi și a fost aproape să ajungă în turul al doilea. 

În urma alegerilor prezidențiale din aprilie 2022, au existat semne că o parte a opiniei publice franceze are nemulțumiri față de ambii candidați principali la Palatul Elysee – Emmanuel Macron și Marine le Pen. Mélenchon încearcă să atragă votul celor care caută o a treia cale: o Franță socială. 

Interviul a fost publicat pentru prima dată la 28 aprilie 2022, înainte ca partidele de stânga din Franța să convină să formeze NUPES:  Noua Uniune Populară, Ecologică și Socială. 

Acest interviu a fost tradus și republicat de Cross-Border Talks datorită participării la Alianța mediatică condusă de Transform!Italia. Mulțumiri speciale pentru cooperare se cuvin revistei italiene Left.

Read More »

Jean-Luc Mélenchon: we can conquer the power

A Cross-border Talks’ interview with Gael de Santis – a journalist at l’Humanite, in which he analyses the results of the French presidential elections of April 2022

The leader of the left-wing political tendency in France tries to convince the public to support the united list of the left at the parliamentary elections in June 2022

Diego Chauvet and Julia Hamlaoui of l’Humanité 

Jean-Luc Mélenchon is the leader of French left-wing political party France Unbowed. Previously, he was a MEP and one of the founders of the Left party in France. In the recent presidential elections, he got 21,95% of the vote and almost made it to the second round. 

Following the April 2022 presidential elections, there were signs that a part of the French public has grievances towards both leading candidates for the Elysee Palace – Emmanuel Macron and Marine le Pen. Mélenchon tries to attract the vote of those who look for a third way: a social France. 

The interview was first published on 28 April 2022, before the left-wing parties in France agreed to form NUPES:  New Popular Union, Ecological and Social. 

This interview has been translated and republished by Cross-Border Talks thanks to participation in the Media Alliance led by transform!italia. Special thanks for co-operation go to the Italian magazin Left.

Read More »

Jean-Luc Mélenchon: lewica może rządzić Francją

– We Francji, w jednym z krajów z samego serca światowego kapitalizmu, radykalna lewica była o włos od wejścia do drugiej tury wyborów. Umiarkowany socjalliberalizm przestał pociągać ludzi, już nie potrafi ich przekonywać, że jutro będzie lepsze – mówi Jean-Luc Mélenchon, lider lewicowej Nieuległej Francji, który w I turze wyborów prezydenckich we Francji zajął trzecie miejsce, zdobywając 21,95% głosów. Teraz francuska lewica ogłosiła zjednoczenie sił w bloku Nowa Unia Ludowa Ekologiczna i Socjalna (NUPES), by walczyć o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jego cel to radykalna transformacja społeczeństwa, bo kapitalizm nie ma już nic do zaoferowania pracującej większości Francuzów i Francuzek.

Rozmowę przeprowadzili Diego Chauvet i Julia Hamlaoui z lewicowego francuskiego dziennika l’Humanité.

Read More »

Gael de Santis: Nu e suficient ca Franța și UE să fie autonome, trebuie să fie sociale

Cross-border Talks vorbește cu editorul internațional al revistei franceze de stânga l’Humanite despre recentele alegeri prezidențiale franceze, despre votanții și stilul politic al lui Emmanuel Macron, Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon, despre ideile de independență și autonomie a UE în relațiile internaționale, despre interesele franceze în Europa de Sud-Est și despre provocările celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Emmanuel Macron

Veronika Susova-Salminen, Vladimir Mitev

Gael de Santis este un jurnalist francez de stânga, care a scris pe larg despre populismul din UE, afacerile europene, probleme de apărare etc. El a discutat cu Cross-border Talks despre actuala fractură a sistemului politic francez în trei mari curente – centru (Emmanuel Macron), stânga (Jean-Luc Melenchon) și extrema dreaptă (Marine Le Pen, Eric Zemmour și alții). El observă polarizarea între zonele rurale și cele urbane, între persoanele în vârstă cu mai mult capital și populația activă. Chiar dacă Macron a câștigat cu o majoritate bună, îl așteaptă o serie de provocări, deoarece încearcă să afirme vocea independentă a Franței în relațiile internaționale. 

De Santis consideră că, în ciuda războiului din Ucraina, interesele economice ale Franței și Germaniei le determină să caute cooperarea cu Rusia. El consideră, de asemenea, că ideea unei “autonomii strategice” a UE ar putea reveni pe agenda UE dacă criza din Ucraina se va încheia în 1-2 ani. Întrebat despre interesele Franței în sud-estul Europei, el a amintit legătura specială a Franței cu România. Și a adăugat că Macron și opinia publică franceză sunt interesați să contracareze tendințele negative, precum dumpingul social (forța de muncă ieftină) și corupția, afirmând totodată o apărare independentă a UE. 

Interviul cu subtitrări în limba română poate fi urmărit aici:

Read More »

Gael de Santis: Independent France or EU is not enough, they must be social

Emmanuel Macron won the elections and received ovations together his wife Brigitte, but the very same night protests unfolded in France, which were supressed by police (source: YouTube)

Cross-border Talks speaks to the international editor of the French left-wing journal l’Humanite about the recent French presidential elections, about the voters and the political style of Emmanuel Macron, Marine Le Pen and Jean-Luc Melenchon, about the ideas of independent and autonomous EU in international relations, French interests in Southeastern Europe and challenges in the second presidential term of Emmanuel Macron

Veronika Susova-Salminen, Vladimir Mitev

Gael de Santis is a French left-wing journalist, who has written extensively on populism in the EU, European affairs, defense matters, etc. He has discussed with Cross-border Talks about the current fracture of the French political system into three large currents – center (Emmanuel Macron), left (Jean-Luc Melenchon) and extreme right (Marine Le Pen, Eric Zemmour and others). He observes polarization between rural and urban areas, between older people with more capital and working population. Even though Macron won with a good majority, a number of challenges for  him as tries to affirm France’s independent voice in international relations. 

De Santis believes that in spite of the war in Ukraine the economic interests of France and Germany make them look for cooperation with Russia. He also sees the idea of “a strategic autonomy” of the EU as one that could return to the EU’s agenda if the crisis in Ukraine ends within 1-2 years. When asked about France’s interests in Southeastern Europe, he recalled the French special connection with Romania. And added that Macron and French public opinion are interested in countering negative tendencies such as social dumping (cheap labour) and corruption, while also affirming an independent EU defense. 

Read More »

The presidential elections in France are history. The new battles begin

No earthquake in France – Emmanuel Macron, just as it was expected, wins his second term. Did he expect, though, that his victory will be so much less convincing than five years ago? That time, more than 66 per cent of voters chose him in the second round, many genuinely hopeful about his political movement, La Republique en marche, and his promises to “renovate French politics”. Now no more than 58,5 per cent actually want him to stay, including those who decided that he was no more than a lesser evil.

Many others understand already that Macron’s “new political quality” equals neoliberal anti-social policies, securing the capital’s well-being and brutal suppression of social movements and street protests. There is utter arrogance in Macron’s claims that he is now the president of all the French men and women. He is not. He is the president of the rich, which was proven in the campaign when he revived the idea of raising the retirement age, the idea that was met with resolute resistance once he had announced   it back in 2019. 

Read More »

Danièle Obono: Mamy kryzys egzystencjalny, rynek go nie rozwiąże 

Tysiące żółtych kamizelek (Gilets Jaunes) protestuje w Paryżu, domagając się obniżenia podatków od paliw, przywrócenia podatku solidarnościowego od majątku, podwyższenia płacy minimalnej oraz ustąpienia Emmanuela Macrona ze stanowiska prezydenta Francji, 09 lutego 2019 r. (źródło: Norbu Gyachung, CC BY-SA 4.0)

O szansach Jeana-Luca Mélenchona w nadchodzących wyborach prezydenckich, o tym, jak francuska lewica przekonuje do głosowania tych, którzy nie zamierzają głosować wcale i o tym, kto jest prawdziwym wrogiem pracowników rozmawiamy z Danièle Obono, parlamentarzystką Nieuległej Francji

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Danièle Obono jest posłanką La France Insoumise od 2017 roku. Była rzeczniczką Jean-Luca Melenchona, a także partii. Ma tytuł magistra historii i pracowała jako bibliotekarka. Urodziła się w Gabonie, a w 2011 r. uzyskała obywatelstwo francuskie.

Kilka lat temu na ulice wychodziły miliony Francuzów. Ruch Żółtych Kamizelek ożywiał stare rewolucyjne hasła, domagał się równości, braterstwa, sprawiedliwości społecznej. Podstawowa intuicja podpowiada, że są to hasła lewicowe. Gdzie więc jest teraz francuska lewica, w przededniu wyborów prezydenckich? Co się stało z tamtą energią i wolą zmian?

Danièle Obono: To paradoks, ale faktycznie – po dwóch wielkich ruchach społecznych, największych w moim pokoleniu, notowania lewicy są dalekie od najlepszych w historii wyników, jakie potrafiła osiągać. Mówię o dwóch ruchach, bo oprócz Żółtych Kamizelek był jeszcze ruch sprzeciwu wobec reformy emerytalnej – innymi słowy, na porządku dziennym stanęły wszystkie kluczowe wyzwania naszych czasów. Miliony ludzi głośno wołały o sprawiedliwość społeczną, walkę o ratowanie klimatu i o to, by zmiany gospodarcze z nią związane nie pociągnęły za sobą nowych, drastycznych nierówności. Nieuległa Francja wspierała każdy z oddolnych ruchów. Protestowaliśmy też przeciwko brutalnemu pacyfikowaniu Żółtych Kamizelek przez policję. Nasza reprezentacja parlamentarna walczyła, korzystając z dostępnych narzędzi, przeciwko reformie emerytalnej. A jednak nie przełożyło się to na radykalny wzrost poparcia.

Kandydat Nieuległej Francji, Jean-Luc Mélenchon, jest obecnie w sondażach trzeci, za Macronem i Marine Le Pen. Wiele jeszcze może się zmienić. Pewne jest tylko jedno: jesteśmy jedyną lewicową alternatywą dla różnego rodzaju prawicy i skrajnej prawicy.

Read More »